Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZKOŁY PODOFICERSKIE


Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia szkoły podoficerskiej. Kandydat na podoficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


DECYZJA Nr 135/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych
do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 r. (pielęgniarstwo)


  DECYZJA Nr 138/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w 2019 r.

 


 DECYZJA Nr 144/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019 r.


 

Służba kandydacka polega na:

 1. kształceniu lub szkoleniu na uczelni wojskowej, w szkole podoficerskiej albo ośrodku szkolenia i wykonywaniu zadań służbowych na uczelni wojskowej jako jednostce wojskowej oraz w szkole podoficerskiej lub ośrodku szkolenia;
 2. kształceniu na uczelni innej niż wojskowa i odbywaniu, w okresie przerw wakacyjnych, szkolenia wojskowego.

O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej – ukończona szkoła średnia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 173), Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U . z 2014 r.,poz. 1627)

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej składa wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w terminie - nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w szkole podoficerskiej

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej w formacie pdf.
Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. sprawdzian wiedzy ogólnej;
 4. analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
 5. rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba powołana do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł kadeta. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Nauka w szkołach podoficerskich trwa od 3 do 11 miesięcy w zależności od specjalności oraz statusu kandydata (osoba cywilna, żołnierz rezerwy, szeregowy zawodowy).

W trakcie trwania nauki w szkole podoficerskiej kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Oprócz wyżej wymienionych należności kandydat otrzymuje miesięczne uposażenie w wysokości 1120 zł (brutto).
Po ukończeniu szkoły podoficerskiej absolwenci mianowani są na pierwszy stopień podoficerski - kaprala (mata) i powoływani do zawodowej służby wojskowej - służby kontraktowej (na czas określony w kontrakcie) - w korpusie podoficerów zawodowych.

SZKOŁY PODOFICERSKIE 

 

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
61-716 Poznań, ul. Bukowska 34
Telefon: 261 575 244 www.spwl.wp.mil.pl 

 

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku "Kraków" 5
Telefon: 261 519 778 www.spsp.wp.mil.pl

 

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
76-271 Ustka Lędowo 1N
Telefon: 261 231 531 www.spmw.wp.mil.pl 

 


Informacje dotyczące rekrutacji do szkół podoficerskich można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdyni w pokoju nr 13 lub pod nr telefonu 261 263 154, 261 263 149.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
Pułaskiego 7
81-368 Gdynia
tel. 261263524
fax. 261263184
wkugdynia@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.