Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STUDIUM OFICERSKIE

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do uczelni wojskowych na rok akademicki 2019 określa:
Decyzja nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r 


 

O PRZYJĘCIE DO STUDIUM OFICERSKIEGO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ OSOBA:

1) niekarana sądownie;
2) posiadająca obywatelstwo polskie;
3) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (w celu określenia zdolności fizycznej i psychicznej, którą orzekają Wojskowe Komisje Lekarskie i Wojskowe Pracownie Psychologiczne, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie uczelni i złożeniu dokumentów do WKU, o których mowa w pkt. 2 - kieruje kandydata na badania);
4) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
5) mająca co najmniej osiemnaście lat.


Zgodnie z decyzją Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019, nabór przeprowadzi się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:
1) absolwentów uczelni wyższych niebędącymi żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową):
2) podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
3) szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy;
4) absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Osoby ze środowiska cywilnego ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w Wyższych Szkołach Oficerskich składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w terminach:

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
kwestionariusz osobowy;
dyplom ukończenia studiów magisterskich (równorzędnych);
życiorys;
odpis skrócony aktu urodzenia;
potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
zdjęcie legitymacyjne;
informacja o osobie z KRK;
inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.


Osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej w Studium Oficerskim Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje do

wojskowej komisji lekarskiej - w celu ustalenia zdolności fizycznej lub psychicznej do zawodowej służby wojskowej;
wojskowej pracowni psychologicznej - w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE OBEJMUJE III ETAPY:
ETAP I - postępowanie wstępne polegające na skompletowaniu Teczki Akt Personalnych (TAP) kandydata;
ETAP II - egzamin wstępny obejmuje:
a) test znajomości języka angielskiego
b)sprawdzian sprawności fizycznej
1. Kandydaci(tki) – osoby niebędące szeregowymi zawodowymi zdają sprawdzian sprawności fizycznej w stroju sportowym w ciągu jednego dnia. Sprawdzian obejmuje cztery testy kontrolne:

dla mężczyzn:
– bieg na dystansie 1000 m;
– bieg wahadłowy 10x10 m;
– podciąganie na drążku wysokim (wykonywane siłą bez dodatkowych ruchów ciała - nachwytem);
– pływanie 50 m sposobem dowolnym;

dla kobiet:
– bieg na dystansie 800 m;
– bieg zygzakiem „koperta”;
– zwis o ugiętych ramionach;
– pływanie 50 m sposobem dowolnym.

ETAP III - postępowanie końcowe polegające na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoba powołana do służby kandydackiej w uczelni wojskowej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł podchorążego. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Studia trwają do 5 lat w zależności od uczelni wojskowej. Natomiast szkolenia wojskowe w studium oficerskim odbywają się w systemie 3-miesięcznym; 8,5-miesięcznym;12-miesięcznym – w zależności od kierunku kształcenia.


 Podczas studiów w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Uposażenie podchorążego zależy od roku nauki i posiadango stopnia wojskowego i wynosi od 1120 zł do 2560 zł (brutto).

Podchorąży podczas szkolenia w studium oficerskim otrzymuje – 2560 zł (brutto).

Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika (podporucznika marynarki) i powołaniem do zawodowej służby wojskowej (stałej lub kontraktowej) w korpusie oficerów zawodowych:

do służby stałej – na czas nieokreślony,
do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie.


FINANSE W MUNDURZE

W ramach dwunastomiesięcznego studium oficerskiego.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej... 

UCZELNIE WOJSKOWE

   

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2
Telefon: +48 261 837 938 lub +48 261 837 939 www.wat.edu.pl

 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
Telefon: +48 261 658 576 www.awl.edu.pl

 

Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
Telefon: +48 261 517 733 www.wsosp.pl 

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
81-127 Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69
Telefon: +48 261262 648 lub +48 261262 610 www.amw.gdynia.pl 

 

Akademia Sztuki Wojennej
00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Chruściela 103
Telefon: +48 261 813 360 www.akademia.mil.pl

 

 


 U W A G A !

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone są na stronach internetowych ww. uczelni wojskowych, szkół podoficerskich oraz ośrodków szkolenia. 
Informacje dotyczące rekrutacji do ww. uczelni wojskowych, szkół podoficerskich oraz ośrodków szkolenia można też uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdyni ul. Pułaskiego 7,
w pokoju nr 13 lub pod nr telefonu: 261 263 149

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
Pułaskiego 7
81-368 Gdynia
tel. 261263524
fax. 261263184
wkugdynia@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.