Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
STUDIA WOJSKOWE 5-LETNIE


Warunki naboru do uczelni wojskowych

 

O powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej może ubiegać się osoba:

 • mająca wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • posiadająca świadectwo dojrzałości.
 • niekarana sądownie;
 • zda pozytywnie egzamin wstępny z wychowania fizycznego;
 • odbędzie pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.


Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni wojskowych na studia stacjonarne (za wyjątkiem kierunku wojskowo - lekarskiego) rejestrują się na stronie internetowej Uczelni oraz składają wnioski do bezpośrednio do Rektora - Komendanta Uczelni w terminie:

 • do 31 marca danego roku.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Oficerskiej na kierunek wojskowo - lekarski w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej rejestrują się na stronie internetowej Uczelni oraz składają wnioski do bezpośrednio do Rektora - Komendanta Uczelni w terminie:

 • do 15 maja danego roku.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do uczelni wojskowej, do wniosku dołącza:

 • świadectwo dojrzałości;
 • życiorys;
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • 1 zdjęcie legitymacyjne;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych wydawany w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego mogą być dostarczone do uczelni wojskowej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

Osoby ubiegające się o powołanie do służby kandydackiej, które złożyły dokumenty bezpośrednio do rektora – komendanta uczelni wojskowej (studia stacjonarne I i II stopnia) są kierowane przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowych komisji lekarskich i pracowni psychologicznych - w momencie uzyskania od rektora - komendanta uczelni informacji o złożeniu wniosku.
Osoby ubiegające się o powołanie do służby kandydackiej, które złożyły dokumenty za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień (studium oficerskie, studia na wydziale wojskowo – lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi) do dyrektora departamentu kadr, są kierowane przez wojskowego komendanta uzupełnień, po uzyskaniu informacji z departamentu kadr o przesłaniu dokumentów do rektora – komendanta uczelni.
Następnym etapem jest postępowanie kwalifikacyjne. Ma ono charakter konkursowy i obejmuje:


W akademii wojskowej lub w Wyższej Szkole Oficerskiej:

 • test sprawności fizycznej;
 • test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 • analizę ocen na świadectwie dojrzałości;
 • rozmowę kwalifikacyjną.
 • Dane adresowe uczelni wojskowych, szkół podoficerskich:

Dane adresowe uczelni wojskowych, szkół podoficerskich:

UCZELNIE WOJSKOWE

   

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2
Telefon: +48 261 837 938 lub +48 261 837 939 www.wat.edu.pl

 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
Telefon: +48 261 658 576 www.awl.edu.pl

 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
Telefon: +48 261 517 733 www.wsosp.pl 

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
81-127 Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69
Telefon: +48 261262 648 lub +48 261262 610 www.amw.gdynia.pl 

 

Akademia Sztuki Wojennej
00-910 Warszawa, Al. Gen. A. Chruściela 103
Telefon: +48 261 813 360 www.akademia.mil.pl

 SZKOŁY PODOFICERSKIE 

 

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
61-716 Poznań, ul. Bukowska 34
Telefon: 261 575 244 www.spwl.wp.mil.pl 

 

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków 5
Telefon: 261 519 778 www.spsp.wp.mil.pl

 

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
76-271 Ustka Lędowo 1N
Telefon: 261 231 531 www.spmw.wp.mil.pl 


 U W A G A !

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone są na stronach internetowych ww. uczelni wojskowych, szkół podoficerskich oraz ośrodków szkolenia.
Informacje dotyczące rekrutacji do ww. uczelni wojskowych, szkół podoficerskich oraz ośrodków szkolenia można też uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gdyni ul. Pułaskiego 7,
w pokoju nr 13 lub pod nr telefonu: 261 263 149

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
Pułaskiego 7
81-368 Gdynia
tel. 261263524
fax. 261263184
wkugdynia@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.