Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PM-1

SPRAWOZDAWCZOŚĆ “PM-1”

Obowiązek wypełniania druków sprawozdawczych “PM-1” może być nałożony na wytypowane przez terenowe organy administracji wojskowej:

  • podmioty gospodarcze;
  • osoby prawne;
  • terenowe organy administracji publicznej (w zakresie osób fizycznych)

posiadające pojazdy samochodowe i maszyny mogące być przedmiotem świadczeń na rzecz obrony.

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późniejszymi zmianami).


Druki sprawozdawcze “PM-1” są każdego roku rozsyłane do wytypowanych posiadaczy pojazdów samochodowych i maszyn do końca roku kalendarzowego przed rokiem sprawozdawczym.

W sprawozdaniu rocznym “PM-1” należy ująć wszystkie pojazdy samochodowe, motocykle, ciągniki rolnicze, przyczepy, naczepy oraz maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz przeładunkowych będące na stanie ewidencyjnym (w tym również wydzierżawionych i będących w leasingu).

Podczas wypełniania poszczególnych kolumn działu 2 sprawozdania należy korzystać z danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego (motocykla, przyczepy, naczepy, itp.) lub książki maszyny. Szczególną uwagę zwrócić należy na prawidłowe wpisanie identyfikatora pojazdu – ITS (Instytut Transportu Samochodowego), ograniczonego do pierwszych 3 grup cyfr oznaczających: rodzaj, podrodzaj i przeznaczenie. Identyfikator pojazd należy określić na podstawie załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, które stanowi załącznik do Obwieszczenia Ministra Transportu z dnia 6 lipca 2007 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 137 poz. 968) Identyfikator maszyn określić należy wg zasad zawartych w objaśnieniach do formularza PM-1 opracowanych dla potrzeb prowadzenia ewidencji świadczeń w wojskowych komendach uzupełnień. Tabele ze wszystkimi kodami ITS i maszyn inżynieryjnych udostępniamy na stronie “Do pobrania”.

W grupie pojazdów ciężarowych o ładowności 2-8 t i pow. 8 t należy zaznaczyć ile z nich posiada urządzenia dźwigowe typu HDS, HIAB, itp.

Informuję także, że podstawą do anulowania decyzji na świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (przydziału) jest powiadomienie organu, który ją wydał – Prezydenta Miasta o sprzedaży, kasacji lub udokumentowanej niesprawności środka transportowego trwającej powyżej sześciu miesięcy. W przypadku sprzedaży należy podać dokładne dane nabywcy (osoby fizycznej, firmy, zakładu, przedsiębiorstwa, spółki) i adres. Ze swojej strony zawiadamiam, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni przy wykorzystaniu informacji uzyskanych dla potrzeb obronności na podstawie sprawozdania “PM-1” – zapewnia przestrzeganie ograniczeń wynikających z ochrony praw osobowych obywateli oraz tajemnicy państwowej, służbowej i zawodowej.

Osoby sporządzające sprawozdanie oraz kierownicy jednostek sprawozdawczych są odpowiedzialni za zgodność danych wykazywanych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym oraz z zapisami w ewidencji i dokumentacji podstawowej a także za prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań.

Jednocześnie zwracam uwagę, że zgodnie z postanowieniami art. 56, 57 i 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późniejszymi zmianami):

Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 lub – w wypadku mniejszej wagi - sprawca podlega grzywnie;
Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie;
Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny.

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
Pułaskiego 7
81-368 Gdynia
tel. 261263524
fax. 261263184
wkugdynia@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.