Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KORPUS SZEREGOWYCH

O sprawach tu przedstawionych dowiesz się więcej w pokoju nr 13

tel.: 261 263 150


Korpus szeregowych zawodowych

Istnieje od 1 lipca 2004 r. Powstał‚ w celu uzawodowienia stanowisk, które do tej pory przeznaczone były dla poborowych, powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

W pierwszej kolejności uzawodowieniu podlegały wszystkie stanowiska młodszych specjalistów i kierowców zasadniczej służby wojskowej, wymagających długotrwałego i kosztownego szkolenia w centrach i ośrodkach szkolenia oraz część etatów dotychczas przewidzianych dla podoficerów zawodowych.

Kto może być powołany:

żołnierz rezerwy, który ukończył gimnazjum, ma przygotowanie zawodowe, odbytą w pełnym wymiarze
zasadniczą służbę wojskową oraz niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez wojskową komendę uzupełnień;RZUĆ SOBIE WYZWANIE, STAŃ TWARZĄ W TWARZ Z PRZYGODĄ, POKONAJ WŁASNE SŁABOŚCI, POCZUJ DOTKNIĘCIE PROFESJONALIZMU, ZASMAKUJ W NOWYM STYLU ŻYCIA, DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM

1. Podejmij decyzję o wstąpieniu w szeregi Wojska Polskiego.

2. Wybierz jednostkę wojskową w której chciałbyś pełnić zawodową służbę wojskową.

3. Umów się na rozmowę kwalifikacyjną z osobą zajmującą się naborem do zawodowej służby wojskowej w wybranej przez siebie jednostce wojskowej, zapytaj o wolne, interesujące Cię stanowiska.

4. Zanim udasz się na rozmowę z przedstawicielem dowódcy jednostki wojskowej w sprawie interesującego Cię stanowiska, upewnij się czy posiadasz odpowiedni wpis w książeczce wojskowej dotyczący przeniesienia do rezerwy, jeżeli nie, zadbaj o to aby w macierzystej Wojskowej Komendzie Uzupełnień dokonano takiego wpisu.

5. Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zdaj egzamin weryfikacyjny ze sprawności fizycznej.

6. Poproś o zaświadczenie o wolnym stanowisku przewidzianym dla Ciebie oraz o wyciąg z protokołu egzaminu z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

7. Z zaświadczeniami wymienionymi w punkcie 6, udaj się do WKU i poproś o wyznaczenie terminu badań psychologicznych oraz badań lekarskich.
8. Po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego o zdolności do zawodowej służby wojskowej skompletuj pozostałe wymienione na kolejnej stronie dokumenty i niezwłocznie dostarcz je do WKU.

9. Poczekaj cierpliwie na kontrakt czyli decyzję o powołaniu do zawodowej służby wojskowej.


 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SKOMPLETOWANIA
TECZKI AKT PERSONALNYCH KANDYDATA DO SŁUŻY ZAWODOWEJ

1. zaświadczenie od Dowódcy Jednostki Wojskowej ze wskazaniem proponowanego stanowiska służbowego, specjalności wojskowej ( zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej o wolnym stanowisku ).

2. wyciąg z protokołu egzaminu z wychowania fizycznego dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej przeprowadzony w jednostce wojskowej ( wystawia dowódca jednostki wojskowej ) .

3. pisemny wniosek kandydata o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej ( wzór dostępny w jednostkach wojskowych oraz w WKU ).

4. orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej ( kieruje WKU ).

5. orzeczenie pracowni psychologicznej o zdolności do służby w charakterze żołnierza zawodowego ( kieruje WKU ).

6. życiorys;

7. odpis aktu urodzenia (oryginał);

8. odpis skrócony aktu małżeństwa (kopia);

9. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (kopia);

10. odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;

11. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (Sąd Rejonowy – Punkt Informacyjny Gdynia – opłata sądowa za wystawienie informacji – 30 zł.).

12. kserokopia dowodu osobistego – przód i tył dowodu na jednej stronie.

13. kserokopia prawa jazdy – przód i tył prawa jazdy na jednej stronie.

14. dokument potwierdzający posiadany przez kandydata stopień ( dotyczy kandydatów którzy posiadają stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Wywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Urzędu Ochrony Państwa - nie dotyczy kandydatów którzy odbyli służbę wojskową;

15. inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które kandydat ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

UWAGA:

- po dostarczeniu do WKU zaświadczeń od Dowódcy Jednostki Wojskowej i złożeniu wniosku, zostaniesz skierowany na badania psychologiczne oraz lekarskie tym samym zostanie uruchomiona procedura mająca na celu ukompletowanie teczki akt personalnych.

- dokumenty wymienione pod pozycją 8,9,10,12,13 i 15 może uwierzytelnić za zgodność z oryginałem Wojskowy Komendant Uzupełnień.KANDYDAT NA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W DOWOLNIE WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE JEDNOSTCE WOJSKOWEJ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

ADRESY NAJBLIŻSZYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH:

- Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej
ul. Jana III Sobieskiego 277, WEJHEROWO – tel. 261 251 482

- 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Jana III Sobieskiego 277, WEJHEROWO – tel. 261 251 885

- 33 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2, GDYNIA GRABÓWEK – tel. 261 265 259

- Komenda Portu Wojennego
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, GDYNIA OKSYWIE – tel:261 266 891

- 43 Baza Lotnictwa Morskiego
ul. Zielona 1, GDYNIA BABIE DOŁY – tel. 261 268 719

- Oddział Żandarmerii Wojskowej
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, GDYNIA OKSYWIE – tel. 261 262 485

- Zespół Zarządzania Wsparcia Teleinformatyczne
ul. Strażacka 2/ 8, GDYNIA – tel. 261 26 0 753

- 6. Ośrodek Radioelektroniczny
ul. Dickmana 10, GDYNIA – tel. 261 6267 009

- Dywizjon Okrętów Wsparcia
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, GDYNIA OKSYWIE – tel. 261 266 690

- 13 Dywizjon Trałowców
ul. Śmidowicza 48, GDYNIA – tel. 261 267466

- Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, GDYNIA OKSYWIE – tel. 261 266 604

- Grupa Okrętów Rozpoznawczych
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, GDYNIA OKSYWIE – tel. 261 266 673

- Dywizjon Okrętów Bojowych
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, GDYNIA OKSYWIE – tel. 261 262 173

- Dywizjon Okrętów Podwodnych
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, GDYNIA OKSYWIE – tel. 261 262 254

- Jednostka Wojskowa FORMOZA
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, GDYNIA OKSYWIE – tel. 261 266 851

- 1 Batalion Zmechanizowany
ul. Obrońców Wybrzeża 1, LĘBORK – tel. 261 468 714

- 44 Baza Lotnictwa Morskiego
SIEMIROWICE k. LĘBORKA – tel. 261 252 105

- Morska Jednostka Rakietowa
SIEMIROWICE k. LĘBORKA – tel. 261 252 113

- 7 Brygada Obrony Wybrzeża
ul. Bohaterów Westerplatte 22, SŁUPSK – tel. 261 458 422

- 22 Baza Lotnictwa WP
ul. 17 Marca 20, MALBORK – tel. 261 536 275


 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
Pułaskiego 7
81-368 Gdynia
tel. 261263524
fax. 261263184
wkugdynia@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.