Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
 kontynuuje tradycje terenowych organów administracji wojskowej na terenie Pomorza, jakie występowały na zmieniającym się obszarze administracyjnym od uzyskania niepodległości przez Polskę. 
  
O kształcie polskiej granicy północnej zadecydował traktat wersalski podpisany przez Niemcy i państwa ententy 28 czerwca 1919 roku, który został ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku i z tą datą wszedł w życie, przyznając Polsce 121 km dostępu do morza. Gdańsk otrzymał status wolnego miasta. 
  
Od czasu uzyskania niepodległości i powrotu Pomorza do polski miasta tego rejonu zostają objęte administracją wojskową. W Grudziądzu powstaje Dowództwo Okręgu Generalnego „Pomorze”, spełniając zadania administracji wojskowej (poboru żołnierzy i mobilizacji jednostek wojskowych) prowadzona jest szeroka akcja naboru do wojska polskiego.

 
Gdynia w tym czasie stanowi również znaczenie militarne, w związku z blokadą okrętów dostarczających sprzęt, uzbrojenie i pomoc materialną dla polskiej armii Generał Bolesław ROJA - ówczesny dowódca Dowództwa Okręgu Generalnego „Pomorze” organizuje rozładunek dostaw sprzętu wojennego z Francji i Wielkiej Brytanii w Gdyni na nieuzbrojonym nabrzeżu przy pomocy szalup. On też w czerwcu 1920 roku wydaje odezwę do tworzenia „Straży” w miastach i wsiach celem obrony granic.

 
Po wojnie w marcu 1945 roku na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 010/Org. rozpoczęła działalność Rejonowa Komenda Uzupełnień w Gdyni podległa dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

 


W skład RKU wchodziło: 
  
Pięć referatów:

 •     mobilizacyjny;
 •     poboru;
 •     ewidencji oficerów rezerwy;
 •     przysposobienia wojskowego;
 •     gospodarczego.


W składzie RKU była drużyna wartownicza. 
  
Komendantowi podlegała również Komisja Poborowa.

 
Pierwszym Komendantem Rejonowej Komendy Uzupełnień został mjr Jan SERWADCZAK, który jednocześnie pełnił funkcję Komendanta Wojskowego Miasta Gdyni.


 W 1945 roku RKU obejmowała swym zasięgiem:

 •     Lębork, Kartuzy, Kościerzyna;
 •     Gdynia, powiat morski (Wejherowo) wraz z Helem;
 •     Starogard Gdański i Puck.

      
    Teren administrowany przez RKU w 1945r. zaprezentowano na mapie.  
 
Do głównych zadań RKU należało:

 •     Rejestracja i wysyłanie uzupełnienia do pułków zapasowych;
 •     Powoływanie do czynnej służby wojskowej.


    Komisja poborowa funkcjonująca na terenie Gdyni, obejmowała swym zasięgiem powiaty Kartuski i Morski(Wejherowo) wraz z Półwyspem Helskim.   
  
Od początku powstania organy administracji wojskowej ściśle współpracowały z władzami administracji rządowej miast i powiatów, organami porządkowymi, jednostkami wojskowymi, organizacjami społecznymi oraz zakładami pracy.Wielokrotnie RKU zmieniała swoją siedzibę.
1948 r. przeniesiona była na ulicę Sieroszewskiego 7 (zdjęcie po lewej), a w 1951 roku na ulicę Waszyngtona 1.

W marcu 1952 roku zmieniono podległość RKU z Okręgu Wojskowego do Wojskowej Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, a w kwietniu tego roku zmieniono jej nazwę z Rejonowej Komendy Uzupełnień na Wojskową Komendę Rejonową. W 1954 roku przeniesiono jej siedzibę z ul. Waszyngtona 1 na ul. 10 lutego 29a. Od dnia 03 września 1955 WKR miał swoją nową siedzibę przy ul. Świętojańskiej 72. W 1957 roku następuje nowy podział administracyjny i WKR Gdynia obejmuje swoim działaniem dwa miasta Gdynię i Sopot
  
1965 roku z dniem 1 stycznia na podstawie Rozkazu Ministra Obrony Narodowej z dnia 05.12.1964 roku zostaje powołany Miejski Sztab Wojskowy, a Wojskowa Komenda Rejonowa zostaje rozwiązana i włączona w jego skład. 
Komendantem przez cały czas funkcjonowania Miejskiego Sztabu Wojskowego w Gdyni był płk dypl. Julian BARANOWSKI
  
Jego zastępcą został mianowany poprzedni Komendant Wojskowej Komendy Rejonowej ppłk Kazimierz PRZYBYLSKI.   Zgodniez zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 130 z dnia 31 maja 1975 roku w sprawie terytorialnego zasięgu działania Wojskowych Komend Uzupełnień, oraz na podstawie Rozkazu Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego nr 055/Org. z dnia 14.06.1975 roku. Z dniem 1 sierpnia 1975 roku powołano Wojskową Komendę Uzupełnień w Gdyni o zasięgu terytorialnym:

 • M. Gdynia;
 • M. Sopot;


Wojskowym Komendantem Uzupełnień został płk dypl. Zygmunt ORŁOWSKI. 
  
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni wykonywała szereg odpowiedzialnych zadań, przyjmowała przedstawicieli delegacji zagranicznych oraz wielokrotnie była poddawana różnego rodzaju kontrolom prowadzonym przez przełożonych różnego szczebla dowodzenia. W październiku 1986 roku od odchodzącego do rezerwy płk Juszkiewicza objął obowiązki płk dypl. Roman PASZKO, który pełnił je do kwietnia 1991 roku, kiedy to Wojskowym Komendantem Uzupełnień został płk dypl. Andrzej MORAWIEC, późniejszy zastępca Szefa WSzW Gdańsk.   

W tym roku Wojskowa Komenda Uzupełnień została przeniesiona z ulicy Świętojańskiej do budynku Logistyki Dowództwa Marynarki Wojennej przy ulicy Pułaskiego 7 
gdzie funkcjonuje do dziś.

  
Od 27 marca 1995 roku do końca kwietnia 2002 roku obowiązki Komendanta pełnił płk dypl. Piotr GAIK. W sierpniu 2002 Wojskowym Komendantem Uzupełnień był ppłk dypl. Bogdan KRUPA, który pełnił obowiązki do lutego 2003 roku. 
  
   W lutym 2003 roku obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni objął ppłk dypl. Jacek DONIEC, który pełnił je do dnia 21 stycznia 2009 r. 
  
    W latach 2002 roku i 2003 roku odeszło z WKU wielu żołnierzy zawodowych, a także pracowników wojska. Głęboka transformacja struktury następowała w okresie wzmożonych zadań uzupełnieniowych jednostek Marynarki Wojennej, które również przechodziły reorganizację. Zmiany strukturalne trwają i nadal wymagają wytężonej pracy całego personelu Wojskowej Komendy Uzupełnień. 
   Po 31 latach zaszczytnej służby wojskowej
,w tym 6 lat na stanowisku Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni, ppłk Jacek DONIEC przeszedł na zasłużony odpoczynek, czyli do rezerwy. Ustępującego Komendanta na stanowisku zastąpił ppłk Jerzy WIECZOREK, który przybył do WKU w Gdyni  z WKU w Słupsku.
 
   Rok 2010 dla kraju był rokiem żałoby i wielkich transformacji w Terenowych Organach Administracji Wojskowej (TOAW). 20.04.2010 roku przypadł nam smutny zaszczyt – kpt. Krzysztof PISKORSKI oraz st. chor. Piotr MUSZYŃSKI pełnili wartę honorową przy trumnie tragicznie zmarłego MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA - PANA MACIEJA PŁAŻYNSKIEGO – jednej z ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r. 
  
   W ramach reformowania terenowych organów administracji wojskowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, z dniem 1 stycznia 2011 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni przybrała nowy kształt - ustalono jej nowy terytorialny zasięg działania – obecnie to powiaty: kartuski, pucki i wejherowski oraz miasta Gdynia i Sopot

   W nowych strukturach Wojskowa Komenda Uzupełnień osiągnęła znaczący sukces w formujących się już od 2 lat Narodowych Siłach Rezerwowych.

 
  WKU w Gdyni w 2012 roku została wyróżniona przez generała Ryszarda SZCZEPINSKIEGO - Zastępcę Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych „Za osiągnięcie najlepszych wyników w ramach naboru do NSR”.Od 27 października 2013 roku wszystkie Wojewódzkie Sztaby Wojskowe oraz Wojskowe Komendy Uzupełnień, jako Terenowe Organa Administracji Wojskowej, obchodzą swoje święto.
 
Święto TOAW w 2013 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni  obchodziła jeszcze pod dowództwem  ppłk Jerzego WIECZORKA.

 
   29 listopada 2013 roku  nastąpiło przekazanie obowiązków na stanowisku Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni. Obecny Komendant ppłk Jerzy WIECZOREK wyznaczony został na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Elblągu. Stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni objął ppłk Grzegorz Stańczyk, – który wcześniej wykonywał obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Malborku.

Od 01 stycznia 2015 roku Terenowe Organy Administracji Wojskowej – również WKU w Gdyni – zmieniły podporządkowanie z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na Sztab Generalny Wojska Polskiego.
 
  Zgodnie z decyzją Nr 177/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniającą decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem, Wojewódzkie Sztaby Wojskowe, w tym WSzW w Gdańsku, a co za tym idzie WKU w Gdyni, podporządkowane zostały Dyrektorowi Departamentu Kadr. 
 
  Z dniem 1 lutego 2018 roku, w związku z zakończeniem przez swojego poprzednika, w dniu wczorajszym, służby wojskowej, obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni objął ppłk Dariusz TYLKI. 
 
  16 kwietnia 2018 roku nastąpiła kolejna zmiana podporządkowania. Wojewódzkie Sztaby Wojskowe wraz z podległymi im w ramach terytorialnego zasięgu działania Wojskowymi Komendami Uzupełnień zmieniły podporządkowanie z Dyrektora Departamentu Kadr MON na Sztab Generalny WP
 
  Podstawą zmiany podporządkowania jest Decyzja nr 35/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
Pułaskiego 7
81-368 Gdynia
tel. 261263524
fax. 261263184
wkugdynia@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.